Obchodní právo

V této oblasti práva pomáháme našim klientům při rozhodování o právní formě zakládané společnosti tak, aby co nejlépe odpovídala jejich požadavkům. Poskytujeme právní poradenství ohledně zakladatelských dokumentů a stanov, akcií, zápisů do obchodního rejstříku a získávání podnikatelských oprávnění, konání valných hromad, zvyšování a snižování základního kapitálu, ovládacích smluv či zpráv o vztazích mezi propojenými osobami nebo realizace přeměn společností. Stejně tak pomáháme s realizací nákupů a prodejů podniků, společností či akcií a konkurzů a likvidací.  Poskytujeme komplexní právní služby od zakládání po likvidaci společnosti či organizační složky, zkrátka zajišťujeme správný chod klientovy společnosti v souladu se zákony.

Dále poskytujeme právní služby i pro národní a mezinárodní obchodní transakce; připravujeme a dojednáváme kupní, distribuční, zastupitelské smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o továrních výstavbách, licenční a franšízinkové  smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o společném podniku (joint ventures) a zahraničním investorům pomáháme se zahájením jejich podnikatelské činnosti na území České republiky.

Letenská 121/8, Praha 1 – Malá Strana, PSČ 118 00, brambaski@brambaski.cz

Hola