Insolvenční právo

V této oblasti práva poskytujeme komplexní právní servis jak na straně věřitelů domáhajících se svých nároků cestou insolvenčního řízení, tak na straně dlužníků, zejména poskytujeme právní služby spočívající ve vypracování dlužnických insolvenčních návrhů, účasti u jednání insolvenčního soudu, jakož i další právní úkony potřebné pro řádný výkon práv. Za účelem zvýšení portfolia poskytovaných služeb zajišťujeme cestou spolupracujících subjektů služby v oblasti ekonomické a správní.

Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8, brambaski@brambaski.cz