Soudní a rozhodčí řízení

Předměty sporů, které řešíme, jsou velice různorodé, počínaje od předběžných opatření až po řízení u soudů nejvyšších instancí. Dojednáváme smíry; zastupujeme klienty v civilních a obchodních sporech, v řízení před správními soudy, v arbitrážních a smírčích řízeních a rovněž při vykonávacích a exekučních řízeních.

Letenská 121/8, Praha 1 – Malá Strana, PSČ 118 00, brambaski@brambaski.cz

Hola